www.gogebakan.de

Our newest and best free joomla template

READ MORE

http://www.gogebakan.de/images/hasan%20cavusun%20hikayasi.jpg

Danacı Ahmet  dedemizin dört oğlu "
ikiz Ali ,Hacıvelikoca ,Memiş ,Hasan Çavuş

Büyüklük sırasıda bu sırada belirtilen gibi.En büyük ağabeyleri İkiz aliye Padişah fermanı gereği askerlik çıkar İkiz Ali en küçük kardeşleri Hasan çavuşa kardeşim sen genç ve bekarsın bana bedel olarak sen git der.


Hasan çavuş on dört sene askerlik yapar önce Libya Bingaziye oradan yemene tertib edilir . Yemen çavuş rutbesi verilir son olarakta Bağdata tertib edilir ve Bağdatdan terhis edilir. Tahminen 34 yaşındadır. İkiz alinin iki sene çobanlığını yapar,yaşı olur 36 bu zaman zarfında, İkiz ali amcamızın hanımı.
Hasan çavuşa sen hacıveli kocanın evine git sen askerdeyken senin hisseni oraya verdik der. ikiz ali amcamızın hanımının ismini bilmiyoruz ama lakabı başındaki yanıktan ötürü ütük derlermiş.

Hasan çavuş iki senede hacıveli kocanın evinde çobanlık yapar yaşı olur 38. Çil Hüseyin Amcamızın (Hayta Memet in anneden üvey kardeşi) Babası ölür Meryem nenemiz dul kalır. ve Hasan çavuş dedemizle evlenir. Bu evlilikten Hayta Mehmet ve kardeşleri dünyaya gelir.Çil Hüseyin Emmimiz delikanlılık çağına gelince, İkiz ali nin çocuklarının teşvikiyle Hasan çavuş dedemize ayrılık teklif eder 


Hasan çavuş dedemizde tamam der ama Çil hüseyin emmi bu malın tamamı benim babamdan kalma ve benim hakkım der. Hasan çavuş dedemiz çok haysiyetli bir zat olması hasebiyle hanımına derki Meryem oğlun Hüseyin ayrılalım ve bu malların tamamı benim diyor ben gidiyorum hiç bir şey almadan sen ister benimle gel ister oğlunun yanında kal der.meryam nenemiz Hasan çavuşla gelir. hiç bir mal almadan.
Fakat çil hüseyin 40 koyun götürür ve verir Hasan çavuş dedemizin yaptığı ticaretten dolayı bu kadar koyunu verir. daha sonrada kardeşleri ikiz ali ile hacıveli koca da 20 şerden40 koyun verirler. hayat böyle devam ederken yine ikiz alinin çocuklarının bu defa meryem ebemize şu ovada yayılan develeri sür getir çünkü seninde hakkın der. meryem ebemiz onları sürüb getirirken çil Hüseyin emmimiz develeri elinden alır Meryem ebemizde oğlu Çil Hüseyin emmimize beddua eder oğlum der katık bulursan ekmek bulama ekmek bulursan katık bulama der.
 
Arefe osman emmimin anlattığına göre Göğebakan sülalesinin bilinen en eski dedesi Danacı ahmet dir Göğebakan sülalesinin Horzum yörüğüne bağlandığınl söyledi.

 

Joomla templates by a4joomla