paylaş
FaceBook
GÖGEBAKANLI YÖRÜKLERİ DERLER
BİZE GARDAŞIM
Gögebakan Ahmetle Oguzlara dayanır soyumuz
Aydın Nazilli civarlarında kurulurmuş toyumuz
Hacıveli Koca,HacıMehmet Koca ile devam eder boyumuz
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
Üç,dört kola ayrılmış hepsi merdana
Hasan Çavuş,EkizAli,HacıMehmet birtane
Çogalmış binlerce olmuş hane hane
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
Egeden çıkmış Konya ovasına varmış
Efelerin efesi Bayram Aga İzmire nam salmış
Birkısmıda Aydın Nazilli Hamidiyede kalmış
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
Konyadan Adanaya gelmiş Aladaga yaylaya çıkmış
Çuvurovaya sevdalanmış yükseklerden bakmış
Yigitleri omuzuna Alaman Martini takmış
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
HacıMehmet Koca büyütmüş yetimleri olmuş hami
Hayrına yaptırsan yetmez binlerce cami
Yegenleri Gökveli,Kepirt,Savran,KüççükMusa emmi
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
GökVeli ,KaraOsman eşkiyaları vurmuşlar
Hakkı savunmuşlar,zalimin karşında durmuşlar
O yaylalardan da göçüp, başka yaylalara varmışlar
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
Fransız askerleri musallat olmuş bizim evlere
KüççükMusa mavzerle vurmuş sermiş yerlere
Benden de selam olsun demiş diger beylere
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
Deli Musa derler Hataydan Kayseriye nam salmış
Azçok dememiş belaya gözü kapalı dalmış
Zalime düşman , fukaraya da çok cömert olmuş
GögebakanlıYörükleri derler bize Gardaşım .
KaraOsman ağaymış iki hanımı giydirirmiş abasını
Onaltı kızı ile iki oğlu çok sayarmış babasını
Gözü karaymış herzaman kollarmış obasını
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
TopalAbdıl Emmi zengin ama herdaim fukara babası
HacıMehmet kocanında oğullarından en küçük balası
Kırmızı palanlı eşege binen Meyremce ebemizinde kocası
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
SarıAhmet ile Keremağanın herzaman başı sarıklı
Kendi hallerinde namazlı, niyazlı ayağı çarıklı
Cumadan gelirler herhafta,Akeşsekli,Algısıraklı
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım.
Çorba Osmanım daha yazacak çokşey var bizde
Sonra yazarız inşallah, lafımız kalmaz sözde
Akıllıyız desekde soyaçekim, delilik var özde
Gögebakanlı Yörükleri derler bize Gardaşım
06.02.2022
Osman ALAN