paylaş
FaceBook
 

 

 

 

 

Göğebakan sülâlesi Türklerin Oğuz boyunun üçok kolundandır.

 

Dünyadaki yörüklerin tamamı üçok boyundandır, Türkmenler Bozok boyundandır, Osmanlı hanedanı kayı boyundandır, Bu genel bilgiyi verdikten sonra gelelim Göğebakan aşiretine.

İki rivayet var Göğebakan aşireti Horzum'a tâbi veya Saçıkara'ya tabi, Horzum'a tabilik Kolordu Mustafa'nın rivayetine göre daha akla yatmaktadır.

1944-1949 Yıllarında peyderpey İskân olma gayesiyle Anadolunun çeşitli yerlerine Münferiden göç etmişlerdir. Bu göçlerden Hayta Mehmed'in Yozgat ve Bafra macerasını Mehmet Güneş bu sitede yayınlamıştır,Bu mevzuda kendisinde teferruatlı malumat vardır.

Molla Hasan oğlu Bayram1932 Yozgat-Akdağmadeni Abdurrahmanlı köyü doğumludur. 1944-1949 Konya iskanından evvel Çukurova'nın çeşitli yerlerinde İskân olmadan göçer olarak yaşamışlardır.

 Çukurıva'geliş yerleri Aydın havalesidir, Bu sebeble Adana, Antep, Maraş ve Kayseri havalesinde Yörük demezler Aydınlı derler. Çukurovada kalış süreleri tekriben 80-90 Senedir.

 Bilinen en kâdim Gögebakan Danacı Ahmetdir Danacı Ahmet'in Babası Mehmet'dir, Danacı Ahmet'in en küçük oğlu Hasan Çavuş Ogullarına Babasının ve Dedesinin isimlerini koymuştur, Hayta mehmet Dedesinin Tatış Ahmet'de babasının ismidir.

 Danacı Ahmet'in kardeşleri bilinmemektedir.Oğulları; İkiz Ali, Hacıveli koca, Memiş ve Hasan Çavuştur. Çukurova bölgesine gelmeden Antalya-Isparta bölgesindeki Anamas yaylasında Biraderleri ile bir sebebten İhtilafa düşen Memiş Kardeşlerinden ayrılmış ve Çukurova'ya gitmemiştir.

Molla Hasan oğlu Ali'nin oğlu Almanya Ham'da yaşayan Hasan Göğebakan Seceremizi 2000 (iki bin) kişi yazmış Fakat Malesef mamiş ve Füruu hâla kayıbtır

1934 Yılında Soyad kanunu çıkmıştır, Göğebakan aşiretinin Çoğunluğu Göğebakan soyadı almış, Diğer soyadları; Karataş, Aslan, Bulut, Atılgan soyadı almıştır.

Öyle karmaşa öyle düzensizlik'ki Baba oğul ve kardeşler fartlı soyadları almıştır. Devletin Savaştan çıkması, Yeni kurulan TC.'de Düzgün bir iskan politikası izlemesine imkan vermemiştir.1932 Yılında Yozgat Valiliğine iskan için müracat edilmiş; Yozgat valisi Bir kâğıda 6 Köy ismi yazmış hangisini beğenirseniz iskan edelim demiş. Hacıveli Güneş amcanın tabiriyle ağalar köyleri gezmiş ama hiç birini

Göğebakan sülâlesinden Danacı Ahmat'in torunu Hayta Mehmet'in Akdağ madeni oradan Bafra geçici iskanı hezimatle sonuçlandı Bafrada şiddetli kışa hazırlıksız yakalanıb Yüzlerce inek yüzlerce koyun açlıktan telef olduktan sonra 60 Koyunla Çukurovaya geri döner Nihayet Osmaniyede vefat eder Sakızgediği köyüne defnedilir. Arefe Osman Yeğeni Abdil'e mezarı göstermiştir.

Hayta Mehmet'in vefatı 1938 dir. Mezarı bellidir taşı yazısı yoktur.
1949'da Göğebakanlardan İskan için Trenlerle Koyunlarını kurthasanlı istasyonuna getirdiler, Bu gelenler aşiretin çok az bir kısmıdır. Çoğunluk Çukurova bölgesinde kalmıştır. Gelenler, Molla Hasan, Hacıveli, kepirt, Gök veli, Boz Ahmet, Sandık yenge ve oğulları, Arefe ebe ve oğulları, Hacıveli Saçıkara'ya Diğerleri Mahmudiye köyüne 1951'de İskan edilmişlerdir.

Arası fakirlik ve sefalet hat safhada, Bu kısmın canlı şahidleri hala hayatda. Bunlardan canlı canlı dinleyib kaydetmek lazım. Mesala Hacıveli emminin Saçıkaradan Atlantıya At arabası ile su taşımasını Mehmet Güneş'den, Firdes yenge Çakır ebe ve sağır Ahmet emminin At arabası ile Ilgından Atlantıya gelme hadisesini Boz veli'den dinlemek lazım.

Atalarımız 1071'de Şehidler vererek harb edib Malazgirt zaferi ile Anadoluyu Türk yurdu yaptılar. 1876 (93 harbi) den sonra Osmanlı ecdadımız Rus zulmunden kaçan çerkezleri Osmanlı Çoğrafyasına (Anadolu, Suriye, Lübnan ve Balkanlara) İskan etdi. Mahmudiye Köyüne iskan edilen çerkezler Yörüklerin iskanına karşı gelib, Çoğunluğun Söke'de olduğu tarihte köyde olanları dövmüşlerdir.

Ziya: Dağdan gelib bağcıyı dövme misali sözü gibi. Biz 1970 Li yıllarda ilkokul öğrencisi iken Çerkez çocukları yörükleri babalarının nasıl dövdüğünü ballandıra ballandıra anlatırlardı,


 Yazar Ziya Gögebakan: [29.12., 21:28]

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile